RA

Główne egipskie bóstwo solarne uważane za ojca bogów. Bohater licznych kosmogonii. Jego postaciami byli: Atum, Chepre i Harachte. Identyfikowano z nim także Amona, Ozyrysa oraz – Sobka. R. jest bohaterem licznych mitów (zob.: Atum, Harsiese, Izyda, Bastet, Apop). W sporze Horusa z – Setem faworyzuje (ze względu na dawne zasługi) uzurpatora Seta. Głównym ośrodkiem kultu R. było Junu (Heliopolis). Od IV dynastii uważano królów za jego synów. RACHEL (hebr. Rachel – „Owca”) – postać biblijna, młodsza córka Labana, żona Jakuba (Rdz 29-31). Jakub spotkał ją, przybywszy do wuja do Charanu i służył 7 lat, by otrzymać R. za żonę. Zgodnie jednak z obyczajem Laban oddał mu najpierw starszą córkę, Lię. Wobec tego Jakub musiał pracować dalszych 7 lat, by otrzymać R. Będąc początkowo bezpłodną, R. oddała Jakubowi swoją służącą, z którą ten miał 2 synów, Dana i Neftalego. Potem z R. narodził mu się Józef. Opuszczając ojca, R. potajemnie zabrała mu bóstwa domowe. Przy porodzie Benjamina R. zmarła między Betel a Efrata. Tradycja wskazuje jej grób w pobliżu Betlejem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *