PTAHHOTEP

Wybitny egipski cherej hebet, wezyr króla V dynastii – Issesi. W wieku 120 lat miał spisać swe słynne nauki. PTAHIL (mand., z egip. Ptah, z końcówką teoforyczną -il – „bóg”) imię mandejskiego demiurga. P. jest kolejną, czwartą emanacją życia. Drugie życie, Joszamin, zaplanowało stworzenie świata, trzecie życie, Abatur, poleciło swemu synowi P. stworzyć ziemię i człowieka. P. stworzył ziemię przy pomocy planet z zagęszczonej czarnej wody, należącej do świata ciemności, zmieszanej z cząstkami ognia. Z ziemi, również przy pomocy planet, stworzył P. Adama i Hawę (~+ Ewę), duszę zaś Adama przyniósł Abatur ze skarbca życia. PTAK GROMU (ang. Thunderbird) – w mit. Indian Ameryki Pn. wcielenie stwórczej mocy najwyższego boga, zesłane na świat w ptasiej postaci. P. G. ma zwykle postać orła lub kraka, ew. ich hybrydy. Uderzeniami skrzydeł wywołuje wiatr, kiedy wstrząsa piórami, padają z nich błyskawice, grzmot jest jego krzykiem. Cień jego skrzydeł zasnuwa świat ciemnością. Na ziemi P. G. pojawia się, by wyposażyć wybrańców w moc (wampum Huronów) zwykle typu szamańskiego, symbolizowaną przez piorun i ogień. Indiańskiemu P. G. odpowiadają analogiczne upostaciowienia mocy szamańskiej na Syberii (np. Kara Kusz – „Czarny Ptak” ludów tureckich, Chotoj – „Orzeł” i Suor „Kruk” u Jakutów, ałtajski Merkiit), a także u ludów indoeuropejs- kich ( Garuda, Simurg, Rarog). Pewne cechy P. G. ma Duch Święty. P. G. ściga złe duchy (w postaci węży) i zabija je piorunami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *